Siirry suoraan sisältöön

Miksi hallitustyöskentely kannattaa myös pienessä yrityksessä?

  Yrityksen kasvaessa kontaktipinta markkinoihin, asiakkaisiin, yhteistyökumppaneihin ja ylipäätään yhteiskuntaan kasvaa. Omistajan ja johdon resurssit eivät tällöin välttämättä yksin riitä johtamaan yritystä ja organisaatiota ja samalla ottamaan huomioon ympärillä tapahtuvan muutoksen. Yksi keino korjata tilannetta ja tukea johtoa ja omistajaa on perustaa yritykselle osaava hallitus. Lisäksi hallituksen tarve lisääntyy murrosvaiheissa esimerkiksi sukupolven vaihdoksen aikana tai kun yritykselle palkataan ulkopuolinen toimitusjohtaja.

  Hallitus on pk-yrityksen luotettava sparrauskumppani

  Hallitus tuo omistajalle ja johdolle osaavan sparrauskumppanin yrityksen johtamisen haasteisiin. Kyse voi olla strategisen suunnan valitsemisesta tai hyvinkin operatiivisista arkipäivän haasteista. Hallitus on omistajalle luotettavin mahdollinen kumppani. Hallituksen on aina ajateltava omistajan ja yhtiön etua ja samalla varmistua, että toimitaan lain ja muiden hyvien käytäntöjen mukaisesti.

  Hallitus suunnitelmallisen johtamisen tukena

  Selkeä runko johtamiseen

  Hallituksen jäsenyys on luottamustehtävä, jota ei pidä ottaa vastaan kevyin perustein.

  Oman kokemukseni perusteella hallitus tuo yrityksen johtamiseen selkeän rungon. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa ja jo pelkästään tehokas kokous edellyttää selkeää, aikataulun mukaan tehtyä, yrityksen tilanteen analysointiin pohjautuvaa raportointia ja se puolestaan tarkoituksenmukaista raportointijärjestelmää ja osaamista. Ja toimiakseen tehokkaasti yrityksen hyväksi, ei riitä, että katsotaan taustapeiliin vaan hallitus haluaa johdolta näkemyksen tulevista kuukausista. Tästä näennäisesti hallituksen tarpeeseen tehtävästä kehitystyöstä hyötyy ensisijaisesti ja ainoastaan yritys itse.

  Kumppani strategiaa, kasvun suuntia ja vaihtoehtoja mietittäessä

  Hallitus on johdon ja omistajan ensisijainen kumppani mietittäessä yrityksen strategiaa, kasvun suuntia ja vaihtoehtoja. Haetaanko kasvua maantieteellisellä laajentumisella vai palvelujen lisäämisellä arvoketjussa, toteutetaanko kasvu yritysostolla, orgaanisella kasvulla vai kumppanoitumalla? Kokeneina liike-elämän asiantuntijoina hallitusjäsenet pystyvät auttamaan riskien suuruuden arvioinnissa ja tarvittaessa niiden välttämisessä.

  Kokemusta rahoituksen hankkimiseen

  Liiketoiminta ja erityisesti kasvu edellyttää tehokasta rahoitusta. Usein toistettu fraasi on, että rahaa on saatavilla kaikkiin hyviin liikeideoihin. Toinen kysymys on, miten löytää oikeat kanavat ja keinot ja vakuuttaa potentiaaliset rahoittajat liikeideasta. Hyvin rakennetussa hallituksessa on riittävästi rahoitusosaamista, jotta yrityksen tarpeet ja niihin sopivat ratkaisut osataan arvioida ja valita.

  Tukea resurssointiin

  Kun suunta on päätetty, tarvitaan resursseja. Hallitus voi osaamisensa ja verkostojensa kautta tukea merkittävästi yritystä liiketoiminnan ja kasvun resursoinnissa aina yksittäisistä rekrytoinneista laajempien yhteistyöverkostojen luomiseen.

  Korvaamaton apu markkinamuutoksissa

  Hallitus voi olla korvaamaton apu myös äkillisissä markkinamuutoksissa. Esimerkiksi oma kokemukseni kasvoi , kun sain kokea työuraa aloittaessani 90-luvun laman ja suuren yhtiön toimitusjohtajana finanssikriisin sekä monia pienempiä talouden häiriöitä. Kokemusteni perusteella oli jo hieman helpompaa arvioida muun muassa koronapandemian vaikutuksia ja pohtia varautumiskeinoja.

  Päivittäistoiminnan haasteiden ratkaisu

  Hallitukselta voi saada myös osaavia näkemyksiä projektitoiminnan haasteiden ratkaisemiseen tai teollisen tuotannon pullonkaulojen tai laatuongelmien ratkaisuun. Vaikka yrityksen  päivittäistoiminnan ongelmat saattavat johdon näkökulmasta olla hyvinkin ainutlaatuisia ja yrityskohtaisia, toistuvat niissä oman kokemukseni mukaan hyvin saman tyyppiset elementit toimialasta riippumatta. Tällä hetkellä ajankohtaisia kehittämisen aiheita ovat vastuullisuus ja digitaaliset ratkaisut ja palvelut. Niitä käsitellään jokseenkin kaikissa yhtiöissä ja näkökulmia on siten saatavilla runsaasti osaavien hallitusjäsenten kautta.

  Kirjoittanut:


  Timo Kohtamäki
  Senior Business Advisor


  Kiinnostuitko?

  Meillä BBI Groupilla on hallitustyön ammattilaisia sinunkin yrityksesi sparrauskumppaniksi. Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!

  Ota yhteyttä