Siirry suoraan sisältöön

Irtisanominen – ikävää ja surullista niin irtisanotulle, irtisanojalle kuin organisaatioon jäävillekin

  Voiko irtisanomista koskaan hoitaa hyvin?

  Pitkän johtaja- ja esihenkilökokemuksen omaava Senior Advisorimme Tiina Mellas kertoo omia kokemuksiaan ja mitä hän on oppinut hyvästä irtisanomisen tavasta ja yt:itten jälkihoidosta. Hän on omalla työurallaan ollut jokaisessa roolissa: irtisanojana, irtisanottavana sekä organisaatioon jäävänä.

  Johtajan paikka on tuulinen

  Johtajana minulle maksettiin johtajan palkkaa siitä, että tehtävät ovat tuulisia ja voi tulla päivä, jolloin organisaatio ei enää seuraavana päivänä tarvitse työpanostani. Johtotehtävissä on itse päätöksentekijänä tai lähellä päätöksentekoa, joten syyt irtisanomiseen on helpompi tunnistaa, vaikka ei niitä hyväksyisikään.

  Mitä opin, kun tulin itse irtisanotuksi?

  • Tee irtisanomisen jälkeen asioita, mitä olet aina halunnut tehdä, mutta et ole löytänyt niille aikaa.
  • Tapaa ystäviäsi ja läheisiäsi
  • Ole aktiivinen tai kerää voimia.
  • Mieti suht’ pian, mitä haluat seuraavaksi tehdä ja ryhdy toimenpiteisiin. Älä jää viettämään liian pitkää sapattia – se tappaa motivaation ja luovuuden.

  Irtisanoja on puun ja kuoren välissä

  Useamman kerran irtisanojan roolissa toimineena koin olevani puun ja kuoren välissä, paine tuli luonnollisesti sekä irtisanomisuhan alla olevilta että organisaation johdolta. Irtisanojan roolissa minulla oli yt-neuvottelujen aikana harvoin mahdollisuutta kertoa jotain positiivista irtisanomisuhan alla oleville. Irtisanomiset oli ikävä asia, sitä ei voinut muuksi muuttaa. Uskon kuitenkin, että ikävän asian voi hoitaa huonosti tai hyvin. Jos joutuisin irtisanojan rooliin uudelleen, ainakin seuraavista tavoista toimia pitäisin kiinni

  • pidä organisaatio ajan tasalla yt-neuvotteluiden etenemisestä, milloin on neuvoteltu ja mistä asioista – kerro myös, jos neuvottelut eivät ole edenneet
  • anna organisaatiolle selkeä tieto neuvottelujen aikataulusta
  • pyri rakentamaan hyvissä ajoin paketti tukitoimista, joilla voidaan auttaa irtisanomisuhan alla olevia tai irtisanottuja löytämään uusia työtehtäviä
  • anna irtisanomisuhan alla oleville henkilöille mahdollisuus kertoa osaamisestaan, kokemuksestaan ja toiveistaan yt-prosessin aikana
  • vie päätökset irtisanomisista lähiesimiestä ylemmälle tasolle, jotta lähiesimies voi antaa irtisanottavalle paremmin tukensa – johtajan tehtävä on kestää sekä onnistumiset että jaksaa ottaa vastaan raskaskin palaute
  • kun joudut irtisanomaan tai muuttamaan palvelussuhteen ehtoja, viesti tulevan keskustelun sisällöstä jo etukäteen henkilölle, näin he ehtivät aloittaa surutyön ja valmistautua keskusteluun – kerro, milloin keskustelun sisällöstä viestitään etukäteen – näin ne, joita ei kontaktoida, tietävät jo silloin, että heitä irtisanomiset tai palvelussuhteen muutokset eivät koske
  • jos työtehtävät sen sallivat, anna henkilöille irtisanomisaikana mahdollisuus hakea uusia työtehtäviä pääosin ilman työntekovelvoitetta (kutsu töihin tarvittaessa), jos he niin haluavat.

  Älä unohda jäljelle jääviä!

  Entä organisaatioon jäljelle jäävät? Johtajana ei saa unohtaa heitä, vaikka energia helposti meneekin yt-prosessiin.

  Usein organisaatiossa jotkin toiminnot ovat neuvottelujen kohteena, toiset eivät. Organisaatioon jäljelle jääville on tärkeää ajantasainen tieto yt-neuvottelujen etenemisestä. Tosi tärkeää heille on myös tunne, että neuvottelujen kohteena olevia henkilöitä kohdellaan arvostavasti ja kunnioittaen. Yt-neuvottelujen aikana olisi hyvä tarjota myös organisaatioon jäljelle jääville mahdollisuus tuen saantiin esim. työterveyshuollosta. Kun yt-neuvottelut ovat ohitse, johtajan tehtävä on saada jäljelle jäävä organisaatio katsomaan yhdessä eteenpäin, kuitenkin hyväksyen organisaation suru irtisanomisista. Tämä oli johtajana ehkä yksi vaikeimmista tehtävistä.

  Kirjoittanut:


  Tiina Mellas
  Senior Business Advisor


  Kiinnostuitko?

  Onko teidän organisaationne muutoksessa? Kaipaatteko apua muutoksen johtamiseen tai ehkä muutosviestintään? Ota yhteyttä, niin jutellaan miten me voisimme auttaa!

  Ota yhteyttä