Siirry suoraan sisältöön

Henkilöstöhallinnon nykytilan kartoitus

  1. Organisaatiorakenteen, sekä henkilöstön määrän ja osaamisen suunnittelu on säännöllistä yrityksessämme

  2. Panostamme säännölliseen työnantajakuvan ylläpitämiseen ja kehittämiseen

  3. Useimmat rekrytointimme ovat olleet onnistuneita ja olemme saaneet ne hoidettua suunnitellussa aikataulussa

  4. Uudet työntekijät ovat olleet tyytyväisiä saamaansa perehdytykseen

  5. Oman työn tavoitteet ovat selviä työntekijöillemme

  6. Meillä seurataan tavoitteiden toteutumista ja etsitään ratkaisuja tavoitteiden toteutumisen edistämiseen

  7. Meillä on kuukausipalkan lisäksi myös muita palkitsemisen keinoja

  8. Päivittäiset henkilöstötoimet hoituvat hyvin, eikä HR ole ylikuormittunut

  9. Henkilöstöhallinnon käytössäolevat järjestelmät ovat toimivia

  10. Henkilöstöhallinnon raportointi on hyödyllistä, eikä sitä tehdä ainoastaan muodon vuoksi

  11. Henkilöstön osaamista päivitetään säännöllisesti

  12. Meillä on toimivat käytännöt henkilöstön työturvallisuuden ja työkyvyn ylläpitoon sekä kehittämiseen

  13. Esihenkilöillä ei ole liikaa alaisia

  14. Henkilöstölle ei kerry liikaa työtä edes työkavereiden sairauspoissaolojen aikana

  15. Yrityksen arvot näkyvät käytännön tekemisessä ja koko henkilöstö on niistä tietoisia

  16. Muutosten läpivienti organisaatiossa on sujuvaa koko organisaation tasolla