Siirry suoraan sisältöön

Coach oivalluttaa, avaa ovia ja auttaa järjestelemään johtajan pään sisäistä sekamelskaa

  Kokenut johtaja, Tiina Mellas, keskusteli johdon coachin, Minna Levanderin, kanssa johtajan työssään kohtaamista tuskan paikoista. Coachin tehtävänä ei ole antaa valmiita vastauksia ja ratkaisuja johtajan haasteisiin, vaan auttaa johtajaa itse oivaltamaan ja löytämään omat keinonsa päästä eteenpäin. Katsotaanpa millaisia tuskia johdon coach auttaa johtajaa ratkomaan.

  Coachin kysymykset auttavat jäsentämään pään sisäistä kaaosta

  Tiina: Jokaisen johtajan arkipäivää on sen miettiminen, miten käyttää työaikansa organisaation kannalta oikein. Mitkä asiat ovat kiireellisiä, mitkä tärkeitä? Mitä tehtäviä voi delegoida, mitkä on aihetta tehdä itse?

  Tunnin pysähdys helpottaa tulevien päivien ja jopa viikkojen kiireitä.

  Minna: Coachina esitän kysymyksiä, jotka auttavat järjestämään päässä pyörivät asiat selkeään muotoon, jolloin saadaan kalenteroitua mitä, milloin ja kuka tekee. Kun asioiden järjestämiseen ja luokitteluun on varattu muilta häiriöiltä suojattu aika, tunnin pysähdys helpottaa tulevien päivien ja jopa viikkojen kiireitä.

  Coach auttaa löytämään punaisen langan pään

  Tiina: Useimmiten vastuun suuruus korreloi ongelmien suuruuden kanssa. Mitä suurempi vastuu johtajana, sitä monimutkaisempia ja vaikutuksiltaan suuria ongelmat ovat. Ei ole itsestään selvää, mistä ongelman ratkominen kannattaa aloittaa.

  Minna: Usein tunteet, ajatukset ja toimintasuunnitelmat muodostavat sekavia vyyhtejä. Tunteiden ja asioiden erittely ja tilanteen katsominen kauempaa coachin kysymysten avulla helpottaa päätösten tekoa ja toiminnan punainen lanka vahvistuu. Löytyy selkeys ja järjestys, mistä aloittaa ja miten edetä.

  Yksin puurtava johtaja saa luottamuksellista sparrausapua coachilta

  Tiina: Johtajalla voi olla organisaatiossa henkilöitä, joiden kanssa voi sparrata suunnitelmia, aikatauluja, ratkaisuja jne. Usein johtaja on kuitenkin melko yksin ja hänen toimintaansa arvioidaan paljon tiukemmin kriteerein kuin muiden. Johtajalta odotetaan esimerkillisempää käytöstä kuin muilta. Hänen pitää aina osoittaa oikeudenmukaisuutta ja johdonmukaisuutta.

  Kun olemassa olevat tunteet kohdataan ja hyväksytään, niiden vaikutus vähenee tai katoaa. On tärkeää, että johtajalla on paikka kohdata ja käsitellä paineiden synnyttämät tunteet, jolloin ne eivät kuormita työn perustehtävää ja lähellä olevia ihmisiä.

  Minna: Coaching-suhde perustuu luottamuksellisuuteen ja keskustelut ovat vaitiolovelvollisuuden alaisia. Coach hyväksyy täysin kaikki ihmisyyteen kuuluvat tunteet ja osaa ottaa vastaan suurtakin tunnetta. Aidon yhteyden ja ymmärryksen vallitessa, rauhallisessa pysähdyksen tilassa lähdetään nykyisen hetken todellisuuden hyväksymisestä. Kun olemassa olevat tunteet kohdataan ja hyväksytään, niiden vaikutus vähenee tai katoaa. On tärkeää, että johtajalla on paikka kohdata ja käsitellä paineiden synnyttämät tunteet, jolloin ne eivät kuormita työn perustehtävää ja lähellä olevia ihmisiä.

  Coaching auttaa näkökulman vaihtamisessa muutoksessa

  Tiina: Yksi merkittävimpiä johtajan tehtäviä on muutoksen johtaminen. Joskus voi olla hankalaa muistaa, että itse on saanut miettiä organisaation strategista suuntaa esim. hallituksen kanssa jo pari kuukautta. Strategian julkistamisen jälkeen johtaja jää ihmettelemään, mitä organisaatio oikein odottaa, miksei ryhdytä toimeen. Joskus ajattelun ja toiminnan vauhti ja oikean rytmin löytäminen organisaation kanssa on haastavaa.

  Minna: Tämä on erittäin yleinen haaste. Coaching -keskustelut laajentavat ymmärrystä ja asioiden moninaisuus aukeaa uudella tavalla. Oivalluttavat kysymykset ja näkökulman vaihdot auttavat kun vauhtisokeus iskee. Keskusteluiden seurauksena ihmisten erilaisuus on helpompaa ottaa huomioon riittävän aikaisin, jo muutosta suunnitellessa ja etenkin käytäntöön vietäessä.

  Coach auttaa purkamaan vaikeiden tilanteiden aiheuttamat tunnekuormat

  Tiina: Johtajan tehtävä on iloita näkyvästi onnistumisista yhdessä ihmistensä kanssa. Entä, kun käsiteltävänä onkin ikäviä asioita? Milloin on oikea aika tehdä vaikeitakin päätöksiä, vaikka ne lyhyellä aikavälillä koetaan organisaatiossa hyvinkin ikäviksi? Milloin johtajan pitää ns. luovuttaa ja antaa periksi, vaikka toivoisi organisaation onnistuvan?

  Minna: Harvaan asiaan on yhtä oikeaa vastausta. Tärkeää onkin pohtia asioita riittävän monelta kantilta, jotta ikävän asian perustelu ja päätöksen toimeenpano perustuu selkeään ja varmaan ajatusprosessiin. Tunnekuorman purku yhdessä coachin kanssa on tärkeä vaihe raskaiden työtehtävien keskellä. Coachingia voi hyödyntää kaikkien haastavien tilanteiden läpikäyntiin ennalta, jolloin itse tilanteessa toimiminen sujuu arvostavasti ja johdonmukaisesti.

  Coach auttaa löytämään turvallisen rauhan innovointiin ja innostukseen

  Tiina: Johtajan tehtävä on hieno näköalapaikka, jossa on mahdollisuus vaikuttaa ja saada yhdessä organisaationsa kanssa asioita aikaiseksi. Millä varmistaa johtajan näkemysten tuoreus ja johtajan oma jaksaminen?

  Coachin kanssa voi pallotella huimiakin ideoita.

  Minna: Yhdessä ajattelu luottamuksellisessa tunnetilassa on tehokas keino varmistaa jaksamista, hyödyntää luovuutta ja synnyttää innostusta. Coachin kanssa voi pallotella huimiakin ideoita. Turvallisen rauhan vallitessa ajatus löytää yllättäviä suuntia – silloin aukeaa ihan uusia näkymiä ja mahdollisuuksia.

  ”Tälläinen kumppanihan johtajalla kuin johtajalla pitäisi olla auttamassa ajattelua. Jos olisin nyt aloittamassa johtajan uraani, en enää hakkaisi päätäni seinään, vaan hankkisin coachin.”, toteaa Tiina Mellas keskustelun päätyttyä.

  Kysy Coachingista


  BBI Coaching team

  Soita 020 735 0230 tai lähetä sähköpostia [email protected]