Siirry suoraan sisältöön

Referenssit – Caruna

Caruna logo

Caruna lyhyesti 

Caruna huolehtii sähkönjakelusta sekä ylläpitää, kunnostaa ja rakentaa säänkestävää sähköverkkoa noin 720 000 asiakkaalleen Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa, Joensuussa, Koillismaalla sekä Satakunnassa.

Caruna valvoo verkon toimintaa ympäri vuorokauden voidakseen tarjota asiakkailleen toimivan ja turvallisen sähkönjakelun.

Säänkestävä, älykäs sähköverkko luo myös pohjan tulevaisuuden energiajärjestelmälle, jossa digitaaliset palvelut kasvavat, liikenne sähköistyy ja kuluttajasta tulee energian tuottaja.

Carunalla työskentelee noin 280 henkilöä ja välillisesti Caruna työllistää hankkeissaan useita satoja henkilöitä eri puolilla Suomea. Caruna on suomalainen yritys ja maksaa kaikki veronsa Suomeen, työn kotimaisuusaste on 100 prosenttia.  

Caruna huolehtii työntekijäkokemuksesta.

Vuonna 2022 Caruna nousi ensi kertaa kymmenen parhaan joukkoon Suomen Parhaat Työpaikat -kilpailussa isojen yritysten sarjassa ja sai kolmatta kertaa Great Place to Work -sertifikaatin.

Carunan yhteistyö BBI:n kanssa

BBI laati yhdessä Carunan People & Culture- tiimin kanssa keskeisille tehtävärooleille työntekijäkokemuspolun, jonka kohteena oli rekrytointi ja työsuhteen aloittaminen. Työpaja pohjautui BBI :n palvelumuotoilun tuloksena syntyneeseen Emploeye Journey Map malliin, jota tarkennettiin Carunan People & Culture- tiimin kanssa. Valmistelussa hyödynnettiin olemassa olevia prosessikuvauksia ja ohjeita, joihin perustuen kuvattiin nykytilan palvelun vaiheet ja kontaktipisteet.  

Työpajassa oli mukana uusia työntekijöitä, heitä rekrytoineita esihenkilöitä sekä sellaisten sisäisten sidosryhmien edustajia, joiden kanssa työsuhteen aloitusvaiheessa on liittymäpintoja.  

Koska kysymyksessä oli kokemuspolku, tärkeää oli tulla mukaan fiiliksellä. Perinteisestä prosessinkehittämisestä poiketen emme tarkastelleet numeerisia läpimenoaikoja tai muita suorituskykymittareita. Nyt sai mennä tunteisiin – ja saimmekin nopeasti avoimen keskustelun vauhtiin siitä, mikä on ollut innostavaa, mikä on ärsyttänyt tai yllättänyt. 

BBI:n palvelumuotoilija toimi työpajan fasilitaattorina ja pajan tuloksena oli visuaalisen kokemuspolun lisäksi kuvaus, jossa osallistujien tuskat ja vaivat, ideat ja toiveet oli ryhmitelty. Tuloksena oli ymmärrys siitä, miten Carunan sosiaalinen työympäristö (kohtaamiset, kulttuuri), fyysinen työympäristö (tilat, palvelut) ja tekninen työympäristö (prosessit, järjestelmät, työvälineet) toimivat sekä alustavat ehdotukset kehityskohteiksi.  

Muotoiluajattelu tarjoaa uuden näkökulman ja helpot ja innostavat työvälineet palvelujen yhteiskehittämiseen. Kehittäminen aloitetaan palvelun nykytilan kartoittamisella – siihen sopiva työkalu on työntekijäkokemuspolku eli BBI Emploeye Journey Map. Palvelupolku on työntekijäkokemuksen visuaalinen esitys. Sen avulla voidaan ymmärtää mikä sujuu tai mikä turhauttaa ja vie energiaa. Ota työntekijän näkökulma kehittämisen keskiöön ja erotu ensiluokkaisella työntekijäkokemuksella.