Luodaan yhdessä elinvoimaa kunnallesi

Rakennetaan hyvinvointia kunnallesi ja varmistetaan tulevaisuuden menestys löytämällä ne vahvuudet, jotka voidaan suunnata kuntasi uudistavaksi voimaksi.

Toimintaympäristön tuntemus toimii kaiken perustana

Pysähdy hetkeksi ja pohdi kuntasi toimintaympäristöä. Tunnistitko tärkeimmät voimavarat, suurimmat haasteet ja mahdolliset muutokset? Olemassa olevan tilanteen hyvä tuntemus toimii kaiken perustana. Kuntien toimintaympäristö elää muutoksessa ja tulevaisuudessa kuntien toiminnassa korostuvat elinvoimaan, kaavoitukseen, osaamiseen ja sivistykseen liittyvät tehtävät. Tämän vuoksi ennakointi on ensiarvoisen tärkeää.

Yhteistyöllä kanssamme varmistat, että kuntasi uudistumiskyky on riittävä vastaamaan toimintaympäristön haasteisiin ja luot edellytykset kunnan omien voimavarojen parhaaseen mahdolliseen hyödyntämiseen.

Tiedolla johtaminen uudistumisen edellytyksenä

Strategisen johtamisen on perustuttava tiedolla johtamiseen. Tiedolla johtamisen merkitys korostuu entisestään, koska jos strategia ei perustu oikeaan analyysiin, tehdyt toimenpiteet ovat vääriä. Uudistuminen edellyttää oikeaa luotettavaa tietoa päätöksen teon tueksi. Tiedolla johtamisen kehityksen erityisosaajina autamme sinua tiedolla johtamisen kokonaisuuden kehityksessä aina teknologiavalinnoista organisaation kulttuurimuutokseen.

Oikea-aikaiseen tietoon ja luotettaviin analyyseihin pohjautuvalla johtamisella varmistamme, että uudistuksen keskiössä ovat kuntasi vetovoimaisimmat menestystekijät.

Johda kuntasi menestystä strategialla

Onko kuntasi ilmiselvä kasvaja, työvoittaja vai uuden tien tavoittelija? Kuntajohtamisessa korostuu tarve uudistua ja muuntaa strategisia tavoitteita toiminnaksi. Toiminnot edellyttävät ajantasaista tietoa ja uudenlaisia toimintatapoja. Me selvitämme rohkeasti kuntasi vetovoimatekijöitä ja lähdemme määrätietoisesti muuttamaan tietoa konkreettisiksi tavoitteiksi ja edelleen toiminnaksi. Uudet näkökulmat helpottavat strategiatyötä ja edesauttavat kuntasi kykyä uudistua. Keskustele kanssamme strategiasta ja ota ensiaskel uudistavaan strategiatyöhön. Tapaamisen jälkeen saat käyttöösi tiekartan, joka auttaa varmistamaan strategian suunnittelun, toimeenpanon ja toteutumisen mittaamisen onnistumisen. 

Elinvoiman johtaminen

Kunnan elinvoimaisuus koostuu usean osa-alueen yhteisvaikutuksesta. Me selvitämme mihin osa-alueeseen huomio kannattaisi kiinnittää kunnassasi. Tunnistamme kuntasi keskeiset voimavarat ja havaitsemme kehittämiskohteet. Tehdään yhteistyötä, jotta kuntasi voi vahvistaa uudistumiskykyään ja menestyä löytämällä omat vahvuutensa. Jokaisella kunnalla on erilaiset lähtökohdat, eri valinnat tehtävänään ja omat polkunsa tulevaisuuteen.