Kehityskeskusteluilla tulosta

Paras työntekijäkokemus on sellainen, jossa työntekijä kokee itsensä arvostetuksi, työnsä merkitykselliseksi ja itsensä kykeneväksi vaikuttamaan omaan työhönsä sekä yrityksen asioihin.

Kehityskeskustelu on oivallinen paikka luoda parasta työntekijäkokemusta. Ratkaisukeskeisessä kehityskeskustelussa pääsette asettamaan yhdessä yrityksenne strategiaa tukevat tavoitteet, löytämään voimavarat niiden saavuttamiseksi ja tekemään kehityssuunnitelman. Esimies toimii coachina ja alainen saa tunteen siitä, että hän on toimiva osa kokonaisuutta. Samalla varmistetaan työntekijöiden asiantuntemuksen hyödyntäminen yrityksen tuottavuudessa ja kehittymisessä.

Kehityskeskustelulla tulosta ‑paketti sisältää:

  • Alkukartoitus
  • Kehityskeskustelurunko, joka hiotaan yrityksen tarpeita vastaavaksi
  • Esimiesten koulutus ratkaisukeskeisen kehityskeskustelun käymiseen

Kysy lisää:

Hanna Inkinen, HR Specialist & Coach
etunimi.sukunimi@bbi.fi
+358 45 158 1811