Siirry suoraan sisältöön

Sisältö on markkinoinnissa kuningas

  Sisällön tekemisessä onnistutaan, kun kohderyhmä tunnetaan tarkasti, kanavat valitaan oikein ja sisältöjä tehdään yrityksen liiketoiminnan ytimestä.

  Sisältömarkkinoinnin tehtävä on tuottaa arvokasta ja hyödyllistä sisältöä, joka tarjoaa kohderyhmille ratkaisuja ja oivalluksia. Sisältöstrategia on suunnitelma, joka ohjaa sisältömarkkinointia kohti yrityksen liiketoimintastrategiassa määriteltyjen tavoitteiden täyttymistä. Onnistunut sisältöstrategia perustuu yrityksen liiketoimintastrategiaan. Kun sisältöjä tehdään suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti, niiden avulla voidaan vaikuttaa ennalta määriteltyihin kohderyhmiin.

  Tunne kilpailijasi

  Ennen sisältöstrategian suunnittelua on tärkeää varmistaa, että markkinoinnin ja viestinnän tavoitteet ovat linjassa yrityksen yleisten tavoitteiden ja liiketoiminnan strategian kanssa. Yrityksen oman toiminnan ja omien sisältöjen lisäksi on hyvä seurata, millaista yrityksen toimialaan liittyvää keskustelua käydään. Tämä tieto auttaa yritystä suunnittelemaan omaa viestintäänsä vastaamaan paremmin kohderyhmän tarpeita ja antaa hedelmällisiä ideoita sisältöstrategiatyöhön.

  Tavoita kohderyhmä ja lisää myyntiä

  Sisältömarkkinoinnilla on vahva rooli yrityksen asiantuntijuuden esille nostamisessa, koska laadukas sisältö houkuttelee yrityksen liiketoiminnan kannalta tärkeitä kävijöitä. Merkittävä osa asiakkaista etsii verkosta tietoa ennen lopullista ostopäätöstä. Oikeanlainen sisältö sitouttaa jo olemassa olevat asiakkaat sekä tavoittaa ja vakuuttaa potentiaaliset asiakkaat. Laadukas sisältö myös vahvistaa yrityksen brändiä ja saa asiakkaat sitoutumaan siihen. Suunnitelmallisesti ja tavoitteiden mukaan tehdyt sisällöt tukevat nettisivuille johtavaa kävijäpolkua. Eri kanavat tukevat toisiaan ja kuljettavat asiakasta kanavasta toiseen.

  Älä unohda dataa

  Loistavien sisältöjen rinnalle kannattaa tuoda mitattavuus, jotta sisältömarkkinoinnin tuloksellisuus voidaan todentaa ja omaa toimintaa kehittää. Datan avulla voidaan seurata, millaista reittiä asiakas kulkee ja tarvittaessa muuttaa sisältöjä. Sisältömarkkinoinnin tuloksien mittaaminen ja todentaminen kertovat, missä ollaan onnistuttu ja mitä kannattaa kehittää. Laadukkaat sisällöt säilyvät verkossa, niihin on helppo palata ja ne nostattavat hakukonenäkyvyyttä.

  Kysy lisää markkinoinnin kehityksestä:


  BBI myynnin ja markkinoinnin kehitys
  Soita 020 735 0230 tai lähetä sähköpostia [email protected]


  Haluatko sinä tarjota asiakkaillesi laadukasta, myyntiä tukevaa sisältöä?

  Ota yhteyttä, niin jutellaan siitä, miten me voimme auttaa sinua sisältöstrategian luomisessa ja sisällön tuottamisessa.

  Ota yhteyttä