Työntekijät ovat jokaisen työpaikan avainhenkilöitä – ilman työntekijöitä ei syntyisi tuottavaa työtä.  Työntekijäkokemus tulee olemaan yritysten ehdoton kilpailuetu tulevaisuudessa.  Sitoutuneet ja hyvinvoivat työntekijät tulevat olemaan organisaatioiden menestystekijöiden ja kilpailuedun perusta.

Vasta ilmestyneessä Deloitten Human Capital Trends 2020 –julkaisussa Deloitte nostaa Suomessa tärkeimmiksi henkilöjohtamisen trendeiksi henkilöstön hyvinvoinnin, yhteenkuuluvuuden, (uuden) osaamisen kehittämisen, HR:n muuttuvan roolin ja tiedolla johtamisen.

Great Place to Work on tehnyt vuosikymmenten tutkimustyön erilaisten yritysten parissa ja todennut, että työntekijät kokevat olevansa hyvässä työpaikassa, kun he voivat luottaa organisaation johtoon, ovat ylpeitä työstään ja nauttivat työtovereidensa kanssa työskentelystä. Vajaa yhdeksän kymmenestä työntekijästä pitää työpaikkaansa hyvänä, kun Suomen keskiarvo on alle kuusi kymmenestä.

Miksi työntekijäkokemus on tärkeää?

Tutkimusten mukaan yrityksissä, joissa johdetaan työntekijäkokemusta, on parempi liikevaihto, ne ovat kannattavampia, työntekijät ovat sitoutuneempia jne. Ylipäänsä siis firmoilla, joissa panostetaan työntekijäkokemukseen, menee paremmin.

Forbesin Michael Hinshaw’n kuusi syytä sille, miksi työntekijäkokemukseen kannattaa investoida

Forbesin Michael Hinshaw on listannut 6 syytä sille, miksi työntekijäkokemukseen kannattaa investoida:

1. Pienempi vaihtuvuus

Yrityksissä, joissa panostetaan työntekijäkokemukseen, on pienempi työntekijöiden vaihtuvuus. Yrityksissä, joissa johdetaan työntekijäkokemusta, työntekijöistä viidenosa lähtisi muualle töihin, kun taas niissä yrityksissä, joissa ei johdeta, puolet lähtisi muualle.

2. 20% tehokkaammat työntekijät

Työntekijät, jotka tietävät, että heitä arvostetaan, työskentelevät tehokkaammin jopa ilman valvontaa. Työntekijäkokemukseen panostavissa yrityksissä ihmiset antavat 95% tehostaan, kun heidät jätetään valvomatta. Yrityksissä, joissa ei johdeta työntekijäkokemusta, vastaava prosenttiluku on 55.

3. Parempi liikevaihto ja enemmän voittoa

Työntekijäkokemusta johtavat yritykset tekevät jopa 25% enemmän voittoa kuin ne, jotka eivät johda työntekijäkokemusta. Sitoutumattomat työntekijät voivat maksaa yrityksille jopa  400-500 miljardia euroa. Eli mitä onnellisemmat työntekijät, sitä pienemmät kulut.

Mitä onnellisemmat työntekijät, sitä pienemmät kulut.

4. Sitoutuneemmat työntekijät

Organisaatiot, joissa työntekijät kokevat toiminnan perustuvan luottamukselliseen yrityskulttuuriin, saavuttavat monipuolisia liiketoiminnallisia hyötyjä. Niissä organisaatioissa kehitetään enemmän innovaatioita ja mitataan korkeampaa asiakastyytyväisyyttä. Niiden työntekijät ovat erittäin sitoutuneita, ja ne ovat organisaatioina muita ketterämpiä.

Gallupin maailmanlaajuisen tutkimuksen mukaan työntekijät voidaan jakaa kolmeen ryhmään heidän sitoutumisen tasonsa mukaan.

Voidaan sanoa, että sitoutuneet työntekijät vaikuttavat eniten yrityksen positiiviseen tulokseen, vähän sitoutuneiden vaikutus kokonaismenestykseen on kyseenalainen ja aktiivisesti sitoutumattomat työntekijät ovat liiketoiminnalle haitallisia ja tulevat yritykselle kalliiksi.

Ei siis ole yllätys, että sitoutuneista työntekijöistä koostuvat yritykset ovat tuottavampia ja tuloksellisempia. Parhaiten työntekijäkokemusta johtavat firmat ovat 17 % tuottavampia ja 21 % kannattavampia kuin yritykset, joissa ei johdetta työntekijäkokemusta.

5. Tyytyväisemmät asiakkaat

Yrityksissä, joissa johdetaan parhaiten työntekijäkokemusta, asiakaskokemus on tuplasti niin hyvä kuin niissä, joissa johdetaan huonoiten työntekijäkokemusta.

Ja toisin päin: niissä yrityksissä, joissa on mitattu paras asiakaskokemus on 1,5 kertaa sitoutuneemmat työntekijät, kuin niissä yrityksissä,  joissa on mitattu huono asiakaskokemus.

2X parempi asiakaskokemus

6. Kaksi kertaa enemmän innovaatioita

Alati muuttuvassa maailmassa on tärkeää pysyä ajan hermolla ja kyetä kehittymään kehittyvän maailman mukana. Yrityksissä, joissa johdetaan työntekijäkokemusta, innovoidaan kaksi kertaa useammin kuin yrityksissä, joissa työntekijäkokemusta ei johdeta.

Rutiinityötä voi tehdä huonollakin fiiliksellä kohtuullisesti. Luovuus ja ongelmanratkaisu kuitenkin kukkivat, kun työ koetaan merkitykselliseksi. Sisäinen motivaatio ja tunteet ovat yhteydessä luovuuteen.  Aidosti luovien ajatusten tuottaminen ja onnistunut inhimillinen kohtaaminen vaativat ihmiseltä innostusta ja hyvää fiilistä. Siksi ihmisen vireys- ja tunnetila töissä muodostuu yhä keskeisemmäksi kilpailueduksi.

BONUS: Parempi työnantajamielikuva

Puskaradio toimii työnantajamielikuvan rakentajana paremmin kuin mikään muu. Kun työntekijät ovat tyytyväisiä, viestivät he hyvää kuvaa työnantajastaan eri medioissa. Hyvissä työpaikoissa 89% työntekijöistä suosittelisi työnantajaansa muille. Jos siis haluaa houkutella parhaita työntekijöitä, kannattaa investoida työntekijäkokemukseen. Yrityksen omat ihmiset ovat parhaita työnantajabrändin lähettiläitä.

Hyvissä työpaikoissa 89% työntekijöistä suosittelisi työnantajaansa muille.

Kiinnostuitko?

Käy katsomassa video työntekijäkokemuksesta. Siinä kerromme yksityiskohtaisemmin siitä, miksi työntekijäkokemukseen kannattaa investoida ja mitä se työntekijäkokemus oikein on ja mitä sinun johtajana kannattaa huomioida, kun haluat lähteä miettimään sen kehittämistä.

Käy myös kartoittamassa teidän työntekijäkokemuksenne tilanne vastaamalla lyhyeen kyselyymme. Saat tulokset sähköpostiisi.

Tee kartoitus

Lue lisää sivuiltamme ja ole yhteydessä. Me olemme täällä sinua varten!

Kirjoittanut:


Hanna Inkinen

Management Consultant & Coach