Siirry suoraan sisältöön

Liiketoimintastrategiaan perustuva tuotannon kehitys

  Minkälainen sinun yrityksesi tuotantostrategia on? Onko se kirjattu johonkin? Onko se omistajastrategiaan ja yrityksen strategiaan perustuva? Tuntevatko työntekijänne yrityksenne tuotantostrategian? Mitä se tarkoittaa tehtaalla päivittäisessä toiminnassa? Tukevatko tuotantoautomaatio ja IT ratkaisut tuotantostrategiaa? Onko investointisuunnitelma synkronoitu tuotantostrategian kanssa?

  Tässä muutamia kysymyksiä, joihin tuotantostrategia vastaa ja antaa selkänojan tuotannon kehittämishankkeelle.

  Tuotannollista toimintaa tekevissä yrityksissä merkittävä osa tuloslaskelmassa olevista kuluriveistä tehdään hallin lattialla ja tuotantokonttorissa. Liiketoimintaa tukevat materiaali- ja lopputuotevarastot rakentavat perustan kannattavalle tuotekorille ja asiakaskysynnän mukaan joustavalle toiminnalle. Mutta näiden varastojen väliin on mahduttava kannattavasti yrityksen omat tuotantoprosessit. Tuotannon kehittämisellä pyritäänkin siis tekemään liiketoiminnasta entistä kannattavampaa.

  Tuotannon kehittämisessä perusasia on ymmärtää tuotekorin kannattavuus myyntinimikkeittäin. Liiketoiminta-arvon ja kannattavuuden mukaan järjestetty tuotesortimentti auttaa ymmärtämään mihin tuotannon kehittämisen toimenpiteet on syytä kohdistaa. Osana tuotannon kehityshanketta voidaan tehdä Make or Buy -analyysi, jolla verrataan oman tuotannon kannattavuutta suhteessa ulkoistamismahdollisuuksiin optimaalisen ratkaisun löytämiseksi.

  Tuotantoprosessien kehittäminen on luonteva jatko kannattavuusanalyysille. Missä on suurin taloudellinen kehityspotentiaali? Tukevatko koneet ja laitteet kannattavuuden kehittämistä, vai saataisiinko automaatiota järkevästi lisäämällä tuottavuutta lisättyä? Tuotannon kehittämisen on hyvä olla tuotantovetoista ja palkitsemisen tukea jatkuvaa parantamista. ”Ylhäältä alas” johtaminen on tuotannon kehittämisessä menneen ajan malli. Ennakoivalla ja merkityksellisellä KPI-mittaristolla (Key Performance Indicator) tuotannon johtamisesta tulee tiedolla johtamista, johon työntekijät ovat sitoutuneita.

  BBI:n tuotannonkehitystiimi avaa tuotannon kehittämisen eri osa-alueita tulevien viikkojen aikana. Ota sivumme seurantaan, niin näet miten BBI voisi auttaa sinun liiketoimintaasi.

  ”…Perttu on kokenut kansainvälisen liiketoiminnan johtaja. Kokemuksellaan hän auttaa asiakasyrityksiään kasvattamaan liiketoimintaa erilaisten kapeikkojen yli….”

  Perttu Huovinen
  Senior Production & Factory Advisor

  tel: +358 50 462 1537
  email: [email protected]