Jari Fröberg

Senior Production / Factory Advisor

Jarilla on monipuolinen kokemus talo- ja rakennusmateriaaliteollisuudesta ja siellä erilaisista tehtävistä. Työtehtävät ovat liittyneet mm. tuotantoon, kehittämiseen, liimaukseen, työstämiseen, suunnitteluun ja rakentamiseen mm. Finland Laminated Timberillä  ja Honkarakenteella.

Jari on toiminut uransa alussa tuotantoinsinöörinä ja projektipäällikkönä sekä esimiestehtävissä. Sittemmin hän on kerryttänyt osaamistaan liiketoiminnan kehitys- ja johtotehtävissä eri kokoisissa, myös kansainvälisissä yksiköissä. Jari on toiminut myös useiden erikokokoisten yritysten hallituksissa ja pörssiyhtiön johtoryhmän jäsenenä.

Kansainvälisyys kuuluu useiden Jarin työnantajien toimintaan. Kasvun ja toisaalta myös liiketoiminnan supistumisen mukanaan tuomat haasteet ja niistä selviytyminen ovat Jarille tuttuja asioita. Strategian kehittäminen ja toimeenpano sekä sen käytännöt, erityisesti tuotannossa ja siihen liittyvissä toiminnoissa, ovat Jarin ydinosaamista.

Vapaa-ajalla Jari lenkkeilee ja harrastaa metsästystä ja kalastusta.

BBI Groupin Senior Production / Factory Advisor -roolissa Jari tuo kokemuksensa sekä BBI Groupin toiminnan kehitykseen että BBI:n asiakkaiden liiketoiminnan kehitykseen, strategiseen johtamiseen sekä strategian toimeenpanoon.

Jarin yhteystiedot:

tel: 044 553 0659
email: jari.froberg@bbi.fi