Robert S. Kaplan oli Performance Management Summit 2015 keynote puhuja 3.6.2015 Tukholmassa. Hän sai tilaisuudessa yleisön mielenkiinnon heräämään jo pelkällä olemuksellaan. Kaplan on ehdottomasti organisaatioiden strategian ja toimeenpanon kehitykseen liittyvien mallien kiistaton edelläkävijä. Hän on työskennellyt jo vuodesta 1984 professorina Harvard Business Schoolissa. Hänet tunnetaan esimerkiksi David Nortonin kanssa kehittämästään Balanced Scorecard johtamisjärjestelmästä. Kaplan on kuitenkin pitkän uransa aikana kehittänyt paljon muutakin Balanced Scorecardin ympärille.

kaplan

Jari Noppa, toimitusjohtaja ja johdon konsultti / Professori Robert S. Kaplan, Harvard Business School

Kaplan toi vahvasti esille strategian toimeenpanon esteiden poistamisen merkitystä. Kaplanin esittelemän tutkimuksen mukaan vain 5% organisaatioiden henkilöistä ymmärtää strategian, 85% yritysten johdosta käyttää vähemmän kuin yhden tunnin kuukausittain keskustellakseen strategiasta, 60% organisaatioista ei linkitä budjetteja strategiaan, vain 25%:lla päällikkötason henkilöistä on tavoitteet linkitetty strategiaan. Näihin esteisiin kannattaakin kiinnittää erityistä huomiota, jotta varmistetaan strategian toteutuminen.
Kaplan korosti myös strategian ymmärrettävyyden merkitystä. Strategiayhteenveto tulisi saada tiivistettyä yhdelle sivulle. Hän esitteli VAS (Vision, Advantage, Scope) mallin, jossa kuvataan:

Vision:
  • Mitä strategialla tavoitellaan
  • Määrälliset tavoitteet ja aikataulu
Advantage:
  • Miten yritys tulee saavuttamaan tavoitteet
  • Miten yritys tulee toimimaan toimiakseen tehokkaammin tai muuten kilpailuetua kehittävällä tavalla
  • Mikä on arvolupaus, jolla yritys tulee houkuttelemaan asiakkaita
Scope:
  • Millä alueella yritys tulee toimimaan
  • Asiakassegmentit, tuote- ja palvelulinjat, toiminta-alueet, arvoketjut ja jakelukanavat

Oli mielenkiintoista kuulla, miten Kaplanin ajatukset tukevat omiakin havaintojamme yritysten strategiakehityksessä ja strategian toimeenpanossa.
Kerromme mielellämme tarkemmin mitä muuta Kaplan toi esille koko päivän kestäneessä seminaarissa ja yhdessä käymissämme keskusteluissa.


Jari Noppa on BBI Group Oy:n toimitusjohtaja ja johdon konsulttiKirjoittanut Jari Noppa 4.6.2015
Toimitusjohtaja ja johdon konsultti, BBI Group Oy
jari.noppa@bbi.fi