Sisältö on markkinoinnissa kuningas

Sisällön tekemisessä onnistutaan, kun kohderyhmä tunnetaan tarkasti, kanavat valitaan oikein ja sisältöjä tehdään yrityksen liiketoiminnan ytimestä.

Sisältömarkkinoinnin tehtävä on tuottaa arvokasta ja hyödyllistä sisältöä, joka tarjoaa kohderyhmille ratkaisuja ja oivalluksia. Sisältöstrategia on suunnitelma, joka ohjaa sisältömarkkinointia kohti yrityksen liiketoimintastrategiassa määriteltyjen tavoitteiden täyttymistä. Onnistunut sisältöstrategia perustuu yrityksen liiketoimintastrategiaan. Kun sisältöjä tehdään suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti, niiden avulla voidaan vaikuttaa ennalta määriteltyihin kohderyhmiin.

Tunne kilpailijasi

Ennen sisältöstrategian suunnittelua on tärkeää varmistaa, että markkinoinnin ja viestinnän tavoitteet ovat linjassa yrityksen yleisten tavoitteiden ja liiketoiminnan strategian kanssa. Yrityksen oman toiminnan ja omien sisältöjen lisäksi on hyvä seurata, millaista yrityksen toimialaan liittyvää keskustelua käydään. Tämä tieto auttaa yritystä suunnittelemaan omaa viestintäänsä vastaamaan paremmin kohderyhmän tarpeita ja antaa hedelmällisiä ideoita sisältöstrategiatyöhön.

Tavoita kohderyhmä ja lisää myyntiä

Sisältömarkkinoinnilla on vahva rooli yrityksen asiantuntijuuden esille nostamisessa, koska laadukas sisältö houkuttelee yrityksen liiketoiminnan kannalta tärkeitä kävijöitä. Merkittävä osa asiakkaista etsii verkosta tietoa ennen lopullista ostopäätöstä. Oikeanlainen sisältö sitouttaa jo olemassa olevat asiakkaat sekä tavoittaa ja vakuuttaa potentiaaliset asiakkaat. Laadukas sisältö myös vahvistaa yrityksen brändiä ja saa asiakkaat sitoutumaan siihen. Suunnitelmallisesti ja tavoitteiden mukaan tehdyt sisällöt tukevat nettisivuille johtavaa kävijäpolkua. Eri kanavat tukevat toisiaan ja kuljettavat asiakasta kanavasta toiseen.

Älä unohda dataa

Loistavien sisältöjen rinnalle kannattaa tuoda mitattavuus, jotta sisältömarkkinoinnin tuloksellisuus voidaan todentaa ja omaa toimintaa kehittää. Datan avulla voidaan seurata, millaista reittiä asiakas kulkee ja tarvittaessa muuttaa sisältöjä. Sisältömarkkinoinnin tuloksien mittaaminen ja todentaminen kertovat, missä ollaan onnistuttu ja mitä kannattaa kehittää. Laadukkaat sisällöt säilyvät verkossa, niihin on helppo palata ja ne nostattavat hakukonenäkyvyyttä.


Kirjoittanut:

Anna Mertanen
Marketing and Communications Specialist

tel: +358 44 361 9642
email: anna.mertanen@bbi.fi

Tutustu tarkemmin

Anna on monitaitoinen viestinnän ammattilainen, joka on erikoistunut digipalveluiden kehittämiseen ja tavoitteelliseen sisällöntuotantoon, johon kuuluu myös videoiden ja podcastien käyttö.

Haluatko sinä tarjota asiakkaillesi laadukasta, myyntiä tukevaa sisältöä?

Ota yhteyttä, niin jutellaan siitä, miten me voimme auttaa sinua sisältöstrategian luomisessa ja sisällön tuottamisessa.

Ota yhteyttä