Artikkelit

BBI:llä uusi someharjoittelija

Hanna Liukko aloitti kesäkuussa BBI:n someharjoittelijana.

Hanna on Vaasan yliopistosta vastavalmistunut viestintätieteilijä, joka on matkalla markkinointiekonomiksi. Luovana ihmisenä Hanna on kiinnostunut erityisesti visuaalisesta viestinnästä. Sosiaalinen media ja erilaisten digitaalisten sisältöjen suunnittelu, luominen ja uudistaminen ovat hänen erikoisosaamistaan.

Someharjoittelijan roolissa Hanna pääsee tuottamaan markkinointiviestintää eri kanaviin sekä ylläpitämään ja kehittämään viestintä- ja markkinointimateriaaleja.

Tutustu Hannaan täällä.

Coachista apu tulevaisuuden työelämään

Pandemian jälkeinen tulevaisuus vaatii uutta ajattelua, viisaita päätöksiä ja luovaa innovatiivisuutta.

Työelämä ei ehkä enää koskaan palaa ennalleen. Etätyöt jatkuvat, työntekijöiden tekninen osaaminen lisääntyy ja työn tehokkuus kasvaa. Tämä tarkoittaa sitä, että tulevaisuuden työn on oltava hyvin suunniteltua ja johdettua. Prosessien, strategioiden ja uusien työkalujen on oltava selkeitä ja konkreettisia kaikille.

Jatka lukemista ”Coachista apu tulevaisuuden työelämään”

BBI Groupista RiHy Kauppakamarin First Aid -asiantuntija liikkeenjohdon konsultoinnissa

First Aid on kauppakamarin jäsenille maksuton puhelinpalvelu, jonka kautta voi saada asiantuntijoilta ensiapua käsillä oleviin ongelmiin. BBI Group palvelee kauppakamarin asiakkaita kaiken kokoisissa kasvun paikoissa ja liiketoiminnan haasteissa.

Tarjoamme ratkaisuja muun muassa seuraaviin haasteisiin:

  • Miten rakentaa voittajastrategia?
  • Mistä kasvua?
  • Buustia myyntiin, mutta miten?
  • Markkinoinnin terävöittäminen
  • Huolena henkilöstöresurssit ja osaavan työvoiman saanti 
  • Talous ja tiedolla johtaminen, kun aika ei riitä
  • Tuotannon tehostaminen ja kasvun haasteet
  • Henkilöstön sitouttaminen ja hyvinvointi
  • Osaamisen kehittäminen
  • Turn around – kun liiketoiminta täytyy miettiä aivan uuteen asentoon

Lue lisää täältä.

Coach auttaa itsetuntemuksen kautta kohti haluttua muutosta

Terapeutit tykkäävät terapiasta, muut ihmiset välttämättä eivät. He haluavat vain päästä ulos vaikeasta tilanteesta. (Monte Bobele, Arnold Silve)

Terapiassa hoidetaan psyykkisiä vaikeuksia psykologisin menetelmin. Se on tärkeää ja jopa välttämätöntä sitä tarvitsevalle ihmiselle. Coachaaminen ei ole terapiaa. Se on valmennusta, jossa coach valmentaa asiakastaan pääsemään ulos vaikeasta tilanteesta ja etenemään kohti asiakkaan toivomaa tavoitetta.

Jatka lukemista ”Coach auttaa itsetuntemuksen kautta kohti haluttua muutosta”

BBI:llä uusi markkinointikoordinaattori

BBI:n tiimi sai jälleen vahvistusta, kun Anna Mertanen aloitti markkinoinnin ja viestinnän tehtävissä.

Anna on aiemmin toiminut kouluttajana ja projektipäällikkönä. Viime vuosina hän on kerryttänyt osaamistaan myynnin ja markkinoinnin tehtävissä Suomessa ja Espanjassa.

Annalla on laaja näkemys kansainvälisestä liiketoiminnasta ja ihmisten välisestä viestinnästä. Annan vahvuuksia ovat kielitaito ja kansainväliset suhteet. Hänen työnsä lähtökohtia ovat asiakkaan tarpeet, yhdessä tekeminen, osaamisen jakaminen ja datan käyttö.

Marianne Hynninen ja Sanna Liljeström aloittivat BBI:llä

BBI Group sai vuoden alussa vahvistusta, kun Senior Business Advisor Marianne Hynninen ja Management Consultant Sanna Liljeström aloittivat tiimissämme.

Mariannella on laaja näkemys muun muassa strategiatyöstä ja liiketoiminnan kehittämisestä. Marianne tuo asiantuntemuksensa BBI:n asiakkaiden hallitustyöskentelyyn, strategiseen johtamiseen, asiakastyytyväisyyden kehittämiseen ja kannattavuuden kasvattamiseen.

Sanna on taloushallinnon rautainen osaaja, joka on erikoistunut erityisesti järjestelmävaihtoprojekteihin. Sannan ammatillinen mielenkiinnon kohde on talousraportoinnin kehittäminen niin, että se mahdollistaa hyvän tiedolla johtamisen ja strategisten tavoitteiden toteutumisen.

Tutustu Marianneen täällä ja Sannaan täällä.

5 väitettä myynnistä

Myynnin systemaattinen johtaminen

Olen huomannut monen kuvittelevan myynnin olevan ad hoc -tunnejohtamista. Joskus sitäkin tarvitaan, mutta suurimmaksi osaksi myynti on systemaattista asiantuntijatyötä. Kokemukseni mukaan yrityksen strategiasta johdettu myyntistrategia antaa myynnille johdon toivoman suunnan. Kunnolla mietityt systemaattiset prosessit tehostavat toimintaa ja varmistavat asiakkaalle helpon ostamisen. Prosessien avulla koko organisaatio toimii yhteen, jolloin varmistetaan asiakkaiden tyytyväisyys ja pysyvyys.

Jatka lukemista ”5 väitettä myynnistä”

Uusi talousjärjestelmä on vimpan päälle – kuka huolehtii taloustiedon päivityksestä?

Työvuosieni aikana olen ollut useassa järjestelmävaihtoprojektissa talouden puolella. On vaihdettu kirjanpitojärjestelmää, raportointiratkaisuja, suunnittelujärjestelmää. Usein talousjärjestelmien vaihto lähtee liikkeelle teknisistä lähtökohdista, ei siitä, miten hyvin kirjanpito palvelee tietotarvetta. Järjestelmävaihdot tarjoavatkin hyvän sauman pohtia millaista tietoa ja mitä raportteja, kenen tarpeisiin, järjestelmästä halutaan sekä sitä, miten sitä sitten päivitetään. 

Jatka lukemista ”Uusi talousjärjestelmä on vimpan päälle – kuka huolehtii taloustiedon päivityksestä?”