Tarpeisiin oikea yritys-/organisaatiokulttuuri ja oikeat ihmiset strategian mahdollistajina

Olen ehtinyt työvuosieni aikana olla useamman yrityksen / organisaation strategian käytäntöön viennissä mukana. Oma kokemukseni on, että tietyt tekemiset toistuvat, on kyseessä sitten

Painopisteet ja ajankäyttö sen sijaan vaihtelevat riippuen yrityksen / organisaation lähtötilanteesta sekä strategian tuoman uudistuksen suuruudesta. Strategian käytäntöön viennin keinovalikoima on osittain erilainen asiantuntija- ja työntekijävaltaisessa organisaatiossa.
Jokainen yritys tavoittelee viime kädessä strategiassaan kannattavaa kasvua, painottaen enemmän joko kannattavuutta tai kasvua tai molempia. Vasta strategian käytäntöön viennin keinovalikoima ja niiden toteutustapa tekevät yrityksen strategiasta uniikin.

Uskon vahvasti sellaiseen strategian käytäntöön vientiin, jossa kulttuurin uudistaminen ja oikeat ihmiset oikealla asenteella ja osaamisella ovat osa strategian käytäntöön viennin keinovalikoimaa, nämä keinot on vastuutettu, aikataulutettu sekä niiden seurannasta ja poikkeamiin puuttumisesta on sovittu.
Näen organisaatiokulttuurin rakentuvan seuraavista elementeistä

Jos organisaatiokulttuurin elementit eivät tue strategiaa, panostukset henkilöjohtamiseen ovat joiltain osin hukkainvestointeja. Toki organisaatiokulttuuria ja henkilöjohtamista voi rakentaa rinnan, oikealla tavalla aikataulutettuna ja panostettuna suhteessa toisiinsa.
Kun strategiaa viedään käytäntöön, seuraavat henkilöjohtamisen alueet on oltava kunnossa

Organisaatiokulttuurin ja henkilöjohtamisen uudistamista pitää siis myös tietoisesti johtaa niille asetettuine tavoitteineen ja käytäntöön vienteineen, ei jättää ajautumaan, toivottavasti oikeaan suuntaan, osana muiden strategisten tavoitteiden toteuttamista.

BBI Blogi Tiina 20151013

Kirjoittaja on henkilöstötyön, tietotyön ja muutoksen ammattilainen, senior business advisor – käytettävissäsi, johtaja vuokrattavissasi.

BBI Group Oy
Tiina Mellas, Senior Business Advisor
tiina.mellas@bbi.fi