Yhteyshenkilöt

Jari Noppa, CEO, Certified Business Coach, partner

Johdon konsultointi
gsm 0408330083
etunimi.sukunimi@bbi.fi

Minulla on yli 25 vuoden kokemus suomalaisten ja kansainvälisten yritysten myynnin, myynnin johdon sekä eri liiketoimintojen johdon tehtävistä. Olen ollut kehittämässä asiakkaiden kilpailukykyä ja toiminnan tehokkuutta sekä käynnistämässä uusia liiketoiminta-alueita. Erityisesti strategian suunnittelu ja toimeenpano, myynnin ja asiakashallinnan kehitys sekä tiedolla johtaminen ovat olleet erityisroolissa eri kehityshankkeissa. Yrityksen kasvutarinan kaikkine haasteineen ja mahdollisuuksineen olen kokenut Aldatalla 11 vuoden aikana osakkaana ja eri liiketoimintojen johdon tehtävissä. Fujitsulla olen ollut kehittämässä uusia liiketoimintamahdollisuuksia, myynti ja myynnin toiminnan kehitys on ollut vastuullani esimerkiksi Affectolla. Uusien liiketoimintojen käynnistämisen haasteet ovat tulleet tutuksi Aldatalla, Knowitilla ja BBI Groupissa.

Timo Kohtamäki, Senior Business Advisor

Johdon konsultointi
gsm 0405853113
etunimi.sukunimi@bbi.fi

Minulla on pitkä kokemus liiketoiminnan johtamisesta ja erityisesti rakennusteollisuudesta. Urani alussa olin seitsemän vuotta suunnittelutehtävissä. Lemminkäinen konsernissa toimin eri yksiköiden johtotehtävissä yhteensä 18 vuotta, josta viimeiset runsaat viisi vuotta konsernin toimitusjohtajana.

Toimin useiden yritysten hallituksissa. Lisäksi olen toiminut luottamustehtävissä mm. Infra ry:n ja Rakennusteollisuus RT:n hallitusten puheenjohtajana sekä Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n hallituksessa.

BBI Groupin Senior Business Advisor roolissa olen kehittämässä sekä BBI Groupin että asiakkaittemme liiketoimintaa. Strategian toimeenpanon haasteet ja mahdollisuudet ovat minulle tuttuja asioita, ja haluan hyödyntää kokemusta myös BBI Groupin asiakkaita konsultoidessani.

Tiina Mellas, Senior Business Advisor

BBI mentorointi
gsm 0405465760
etunimi.sukunimi@bbi.fi

Minulla on monipuolinen kokemus eri toimialoilta, mm. tutkimuksesta, tietotekniikasta ja rakentamisesta. Olen työskennellyt sekä asiantuntija- että työntekijävaltaisissa organisaatioissa. Urani alkoi IT-suunnittelijana, josta siirryin IT-projektipäällikkötehtäviin sekä HR-asiantuntijan rooliin. Esimiesurani käynnistyi reilut 20 vuotta sitten kattaen sekä henkilöstötyön että liiketoiminnan johtotehtäviä. Vajaat 10 vuotta toimin liiketoimintavastuussa eri kokoisissa, sittemmin kansainvälisissä yksiköissä sekä liiketoiminnan kehitysjohtajana Tieto-konsernin käyttöpalveluissa. Sen jälkeen olin 6 vuotta Lemminkäinen-konsernin henkilöstöjohtajana ja konsernin johtoryhmän jäsenenä vastaten vuosina 2010 – 2014 myös tietohallinnosta. Kansainvälisyys on ollut työssäni mukana viimeiset 15 vuotta, samoin kasvun ja toisaalta liiketoiminnan supistumisen vaatimat toimenpiteet. Strategian toimeenpano ja sen käytännöt, erityisesti yrityksen / organísaation kulttuurin ja henkilöjohtamisen näkökulmasta, ovat ydinosaamistani.

BBI Groupin Senior Business Advisor roolissa olen mentoroimassa BBI Groupia yritysten / organisaatioiden kulttuurista ja henkilöjohtamisesta osana strategian toimeenpanoa.

Arif Samaletdin (kumppani), Tiedolla johtamisen strategiat ja BI arkkitehtuurit

Tiedolla johtaminen
gsm 0407212747
etunimi.sukunimi@bbi.fi

Olen toiminut 17 vuotta tiedonhallinnan ja analysoinnin parissa konsulttina ja konsultointijohtajana. Syvää osaamisaluettani ovat mm. Business Intelligence – ja MDM strategiat, BI -arkkitehtuurit ja hallintamallit sekä tiedolla johtamisen sovellusten suunnittelu ja toteutus. Minulla on toimialatuntemusta telecom-, pankki-, terveys ja sosiaalipalveluiden sekä prosessiteollisuuden alueilta.

Kumppanina ja tiedolla johtamisen konsulttina olen auttamassa asiakkaita tiedolla johtamisen kokonaiskehityksessä, tiedonhallinnan prosessikehityksessä ja arkkitehtuurien optimoinnissa.

Petri Laine, Senior Business & ICT Advisor

Johdon konsultointi
gsm 0407432726
etunimi.sukunimi@bbi.fi

Minulla on 22 vuoden kokemus erilaisista tietohallinnon tehtävistä. Urani olen aikoinaan aloittanut järjestelmäkehittäjänä. Olen toiminut organisaatioiden eri tasoilla ja ollut mukana lukuisissa projekteissa ollen vuoroin käyttäjänä ja kehittäjänä. Tietohallinnon johtaminen on ollut vastuullani noin 15 vuoden ajan ja olen ollut mukana myös ohjaus- ja johtoryhmissä. Tietohallinnon näen tärkeänä osana liiketoimintaa ja se on merkittävässä roolissa strategian toteuttamisen tukena.

Tietohallintojohtajana olen toiminut Blue1:llä ja sitä ennen tietohallinnon johtotehtävissä SAS:lla ja Air Botnialla. Minulla on vahva osaaminen lentoliikenteen toimialasta. Olen toiminut myös konsulttina monissa kehitys- ja muutoshankkeissa erikokoisilla asiakkailla.
Erikoisalaani on tietohallinnon toiminnan johtaminen ja tietotekniikan sekä tiedonhallinnan hyödyntäminen liiketoiminnan tukena ja mahdollistajana.

Uuden tekniikan hyödyntäminen ja kilpailuedun hakeminen tietotekniikan ja tiedonhallinnan keinoin on minulle tuttua monista yhteyksistä. Olen myös kokenut prosessien mallintaja ja kehittäjä.

BBI Groupin Senior Business & ICT Advisor roolissa olen auttamassa asiakkaitamme menestymään ja saamaan omat kehityshankkeensa valmiiksi. Toimin muutosagenttina ja mentorina ja haluan tuoda oman kokemukseni asiakkaidemme käyttöön.

BBI Group Oy

Hämeenkatu 6 B
FI- 05800 Hyvinkää, Finland
Tel. +358 20 7350230
hallinto@bbi.fi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *