Balanced Business Intelligence – palvelu auttaa asiakkaitamme kehittämään liiketoimintaa, näkemään paremmin liiketoiminnan tilan sekä mahdolliset haastealueet ja tekemään lopulta optimaalisia liiketoimintapäätöksiä.
Autamme asiakaitamme luomaan tiedolla johtamisen strategian, kehittämään tarvittaessa BICC toimintoja ja hallintamalleja sekä analysoimaan strategian kannalta tärkeimpiä asioita. Eli tehostamaan tiedolla johtamista ja tekemään mahdollisimman optimaalisia liiketoimintapäätöksiä tulevaisuuden reittivalintoja ajatellen.

Esimerkkejä BALANCED BUSINESS INTELLIGENCE palvelun osa-alueista:

BBI Board Intelligence

BBI Board Intelligence -palvelulla autamme yritysten johtoa näkemään paremmin yrityksen tilanteen verrattuna strategisiin tavoiteisiin ja näin kehittämään toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Kriittisten menestystekijöiden kirkastaminen ja niiden konkretisointi mittareiksi auttaa seuraamaan liiketoiminnan tilannetta sekä tarvittavien korjaustoimenpiteiden tekemisessä. BBI Board Intelligence analyysi auttaa priorisoimaan mittareiden tärkeyden ja näkemään hyödyt mahdolliselle kehityshankkeelle.

BBI Financial Intelligence

BBI Financial Intelligence -palvelulla autamme asiakkaittemme talousjohtoa talouden ohjauksessa. Avain kehitysalueita voivat olla talousraportoinnin lisäksi budjetointi, suunnittelu tai ennustettavuuden kehitys. Mikäli haluat historiatiedon raportoinnin lisäksi analysoida tietoa tehokkaammin, kehittää ennustettavuutta ja lopulta luoda liiketoiminnalle edellytykset tehdä optimaalisia liiketoimintapäätöksi, kannattaa soittaa meille. Kerromme mielellämme lisää miten sen voit tehdä.

BBI Business Intelligence

BBI Business Intelligence -peruskartoituksella saadaan käsitys koko yrityksen suunnittelun, seurannan ja liiketoiminnan ohjauksen nykytilanteesta sekä hahmotetaan tavoitetila nopeasti, asiakkaan aikaa säästäen. Peruskartoituksen tavoitteena on selvittää mahdollisen kehityshankkeen tarve, hyödyt ja tehdä alustava ehdotus mahdollisesta liikkeelle lähdöstä. BBI Business Intelligence -palvelu luo myös hyvän pohjan organisaatiolle sisäistää mahdollisesti alkavan hankkeen toteutuksen tavoitteet ja hyödyt.

BBI Groupilta asiakaskohtaisena toteutuksena:

Adaptoituva tiedolla johtaminen

Yhtenä keskeisenä konseptina tiedolla johtamisen ”istuttamiseen” organisaation toimintatapoihin olemme kehittäneet BBI:n Tiedolla johtamisen 2 x 360 mallin, jonka toteutusta BBI palvelukehys tukee. Parhaat tulokset investoinneista tiedolla johtamiseen saavutetaan, kun uudet ja jo käytössä olevat toimintatavat sovitetaan toisiinsa. – Otathan yhteyttä, niin keromme mitä hyötyjä tämä toteutusmalli voi tuoda toimintaanne.

Aihealue Palvelu Teema
Tavoitetilan kirkastaminen
Aloitustyöpaja
Strategian yhtenäistäminen
Tahtotilan kiteytys
TO BE -Analyysi
Valmiuden tarkastaminen
Organisaation kyvykkyydet
Tekniset kyvykkyydet
AS IS -Analyysi
Tulevan kuvaaminen ja resurssien valinta
Tiekartan jäsentäminen
Toimittajavalinta
Sovellusvalinnat
Gap Analyysi -toteutussuunnitelma
Toteutuksen tukeminen
Sisäinen projektipäällikkyys
Johtoryhmän tuki
Projektitoiminta
Jatkuvuuden varmistaminen Hallintamalli Päivittäinen työ

Resurssien ja osaamisten optimointi

Asiakkaittemme muuttuvissa resurssitarpeissa tarjoamme sekä johdon huipputekijöitä että tiedolla johtamisen asiantuntijoitamme käyttöönne. Tarpeesi voi olla lyhytaikainen akuutti osaajatarve, pidempikestoinen kehityshanke tai vaikkapa vuokrajohtajan käyttö muutosten läpiviemiseksi.

PARTNER BRO –palvelu mahdollistaa myös omien asiantuntijoittesi tarjoamisen verkostomme muille kumppaneille. Näin saat tilapäisesti vailla hankkeitia olevat osaajat tuottamaan. Kysy lisää PARTNER BRO palvelustamme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *