Strategian uudistaminen

Strategian uudistaminen lähtee liikkeelle yrityksen toimintaympäristön mahdollisten muutosten tunnistamisesta sekä sisäisten ja ulkoisten ajureiden vaikutusten analysoinnista.

Autamme asiakkaitamme toisaalta hyödyntämään toimintaympäristön muutokset liiketoiminnan kehittymisenä ja toisaalta minimoimaan mahdolliset muutosten tuomat riskit. Tämä saattaa tarkoittaa muutoksia strategisiin tavoitteisin ja toteutettavaan strategiaan. BBI:n ohjattu strategian kehitysmalli varmistaa tehokkaan liikkeellelähdön strategiaprosessissa.

Strategian käyttöönotto ja toimeenpano

Strategian suunnittelun jälkeen on tärkeää saada strategia osaksi jokapäiväistä toimintaa yrityksen kaikilla tasoilla.

Autamme strategian käyttöönotossa ja siihen liittyvissä käytäntöjen toimeenpanossa. Alla kuvassa on tyypillisen kehitysmallin vaiheet, mutta suunnittelemme kuitenkin aina vaiheistukset ja etenemisen asiakaskohtaisesti asiakkaan lähtötilanteen ja tarpeet huomioonottaen.

NuolirinkiKuvaaja2

Strategian käyttöönoton ja toimeenpanon vaiheet

  1. Johdon työpajassa luomme yhteiset päämäärät ja tunnistamme kriittiset menestystekijät strategian onnistumisen kannalta. Avaamme myös menestystekijät käytännön tekemiseksi, joita voidaan johtaa ja kehittää.
  2. Koko organisaation sitouttaminen ja on tärkeä osa strategian toimeenpanemista.
  3. Kriittisiin menestystekijöihin vaikuttavien toimintojen kehittämiseen varataan tarpeeksi aikaa. Tässä vaiheessa otetaan mahdollisesti käyttöön uusia paremmin strategiaa tukevia toimintatapoja.
  4. Seurantapalavereita pidetään sekä johdon kanssa että valittujen toimintojen omistajien kanssa. Tarvittaessa osallistamme organisaatiota laajemminkin.
  5. Strategian toimeenpanon onnistumista seuraamme koko ajan ja teemme suunnitelmiin tarvittavia korjausliikkeitä, mikäli se on tarpeellista.
  6. Seurantapalavereita toistetaan.
  7. Osa korjaavista toimenpiteistä voi liittyä osaamisten ja kyvykkyyksien kehitykseen. Niille tehdään omat kehityssuunnitelmat

Myynnin toiminta ja myynnin johtaminen

Sales_Intelligence_Map_fi

BBI Sales Intelligence -palvelulla autamme asiakkaitamme kehittämään myyntiä, myynnin johtamista sekä asiakashallintaa.

Sales Intelligence 360′ -menetelmän avulla tunnistamme asiakkaan kanssa nopeasti mahdolliset haasteet sekä mahdollisuudet ja saamme kehitystoimenpiteet tuottamaan nopeasti. Yhdessä asiakkaan kanssa varmistamme, että toiminnan suunta, määrä, laatu ja ennustettavuus ovat halutulla tasolla. Unohtamatta tietenkään organisaation motivaatiota saavuttaa tavoitteet.

Asiakaskokemuksen kehitys CEM

Hyvät asiakassuhteet ovat yrityksen pääomaa ja perusedellytys menestykselle. Asiakaskokemusta voit johtaa vain jos ymmärrät miten asiakkaasi kokevat yrityksesi toiminnan kokonaisuutena. Kun asiakaskokemuksesta on tietoa, voidaan omaa toimintaa kehittää sen mukaan ja varmistaa, että asiakkaat ostavat tuotteita ja palveluita jatkossakin. Ei kuitenkaan kannata varmistaa vain sitä, että asiakkuudet pysyvät ennallaan, vaan asiakkaiden odotukset ylittämällä pystyt kehittämään asiakassuhdetta edelleen ja saat asiakkaistasi hyviä suosittelijoita.

Suunnitelmallinen asiakaskokemuksen (CEM) ja asiakasodotusten tunnistaminen ja johtaminen sekä käytännön toimenpiteiden vaikutusten seuraaminen auttaa luomaan kilpailuetua.

BBI Customer Intelligence -palvelu auttaa yritystäsi kehittämään asiakassuhteita ja näin menestymään kiristyvillä markkinoilla. Liikkeelle voimme lähteä esimerkiksi tekemällä selvityksen asiakasodotuksista, asiakaskokemuksista ja asiakastyytyväisyydestä. Tähän meillä on kokeneet konsultit, tehokkaat menetelmät ja hyvät työkalut.

BBI Yritys- ja organisaatiokulttuurin sekä henkilöjohtamisen kehitys

Business Culture & People – palvelut auttavat asiakkaitamme määrittämään strategian mahdollistavan tavoitekulttuurin, tunnistamaan erot nykyiseen liiketoiminnan kulttuuriin, toimeenpanemaan tehtävät määritellyn kulttuurin ja henkilöjohtamisen aikaansaamiseksi ja varmistamaan niiden onnistuminen strategian mahdollistajana.

Varmistaminen strategian mahdollistajana auttaa näkemään paremmin liiketoiminnan tilan kulttuurin ja henkilöjohtamisen näkökulmasta sekä mahdolliset niiden haastealueet ja tekemään lopulta optimaalisia liiketoimintapäätöksiä. Varmistaminen on hyödyllisen tiedon tuottamista ja analysointia liiketoiminnan päätöksenteon tueksi.

Testaa kehitystarpeesi

Resurssien ja osaamisten optimointi

Liiketoiminnan muutostilanteissa tarjoamme kokeneita johdon huipputekijöitä ja hallitusammattilaisia yrityksesi vahvistukseksi. Tarpeesi voi olla lyhytaikainen akuutti osaajatarve, pidempikestoinen kehityshanke tai vahvistus yrityksen hallitukseen.

INTERIM PRO – palvelumalli tarjoaa osaajat käyttöösi nopeasti vuokrajohtajamallilla. Osaajia tarjoamme, talousjohtamiseen, myynnin johtamiseen, ICT johtamiseen tai vaikka yrityksen hallitustyöskentelyn vahvistamiseen. Kysy lisää INTERIM PRO palvelustamme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *