Olen ehtinyt työvuosieni aikana olla useamman yrityksen / organisaation strategian käytäntöön viennissä mukana. Oma kokemukseni on, että tietyt tekemiset toistuvat, on kyseessä sitten

  • muutaman sadan tai useiden tuhansien henkilöiden organisaatio tai
  • julkinen organisaatio, pienempi tai isompi yksityinen yritys tai
  • täysin kotimainen, kansainväliseksi aikova tai jo kansainvälinen organisaatio.

Painopisteet ja ajankäyttö sen sijaan vaihtelevat riippuen yrityksen / organisaation lähtötilanteesta sekä strategian tuoman uudistuksen suuruudesta. Strategian käytäntöön viennin keinovalikoima on osittain erilainen asiantuntija- ja työntekijävaltaisessa organisaatiossa.
Jokainen yritys tavoittelee viime kädessä strategiassaan kannattavaa kasvua, painottaen enemmän joko kannattavuutta tai kasvua tai molempia. Vasta strategian käytäntöön viennin keinovalikoima ja niiden toteutustapa tekevät yrityksen strategiasta uniikin.
Continue reading “Tarpeisiin oikea yritys-/organisaatiokulttuuri ja oikeat ihmiset strategian mahdollistajina”

Robert S. Kaplan oli Performance Management Summit 2015 keynote puhuja 3.6.2015 Tukholmassa. Hän sai tilaisuudessa yleisön mielenkiinnon heräämään jo pelkällä olemuksellaan. Kaplan on ehdottomasti organisaatioiden strategian ja toimeenpanon kehitykseen liittyvien mallien kiistaton edelläkävijä. Hän on työskennellyt jo vuodesta 1984 professorina Harvard Business Schoolissa. Hänet tunnetaan esimerkiksi David Nortonin kanssa kehittämästään Balanced Scorecard johtamisjärjestelmästä. Kaplan on kuitenkin pitkän uransa aikana kehittänyt paljon muutakin Balanced Scorecardin ympärille.
Continue reading “Robert S. Kaplanin opit kiinnostivat Tukholmassa pidetyssä Performance Management Summitissa 3.6.2015”

Minulla on ollut hieno mahdollisuus toimia yli 25 vuoden ajan monen suomalaisen ja kansainvälisen yrityksen johdon tehtävissä sekä yrittäjänä ollessani liikkeenjohdon konsulttina monelle yritykselle. Vuosien aikana olen nähnyt erilaisia käytäntöjä siitä, miten strategiaprosesseja viedään läpi ja miten yrityksiä johdetaan suhteessa määriteltyyn strategiaan. Ikävä kyllä, aina ei kuitenkaan voida puhua varsinaisesta strategiatyöstä tai strategiaprosessista vaan usein enemmänkin muodollisesta missioiden ja visioiden kirjaamisesta.

Continue reading “Strategian toimeenpanoon kannattaa kiinnittää huomiota”

Tämä kirjoitukseni peilaa Talousjohtaja 2014 tapahtumassa 13.11.14 kokemaani ja kuulemiani esityksiä.

Tiedolla johtaminen - BBI Group Oy
Johtaminen ja erityisesti talousjohtaminen on ehdottomasti tiedolla johtamisen strategisessa keskiössä. Tämä näkemys vahvistui mielessäni entisestään, kun kuuntelin näitä erinomaisia vahvalla talousjohtamisen kokemuksella pidettyjä esityksiä. – Talousjohtaminen ei kuitenkaan ole pelkästään Talousjohtajan hyve eikä talouden johtaminen keskity pelkästään numeroita murskaaviin analyyseihin.
Continue reading “Talousjohtaja keskiössä – moniosaaja ja strategiataituri”