Olen ehtinyt työvuosieni aikana olla useamman yrityksen / organisaation strategian käytäntöön viennissä mukana. Oma kokemukseni on, että tietyt tekemiset toistuvat, on kyseessä sitten

Painopisteet ja ajankäyttö sen sijaan vaihtelevat riippuen yrityksen / organisaation lähtötilanteesta sekä strategian tuoman uudistuksen suuruudesta. Strategian käytäntöön viennin keinovalikoima on osittain erilainen asiantuntija- ja työntekijävaltaisessa organisaatiossa.
Jokainen yritys tavoittelee viime kädessä strategiassaan kannattavaa kasvua, painottaen enemmän joko kannattavuutta tai kasvua tai molempia. Vasta strategian käytäntöön viennin keinovalikoima ja niiden toteutustapa tekevät yrityksen strategiasta uniikin.
(more…)